Možnosti parkování v OD Dvořák / Ceník

Při návštěvě obchodního domu Dvořák lze využít ve 3 podzemních garáží 207 parkovacích míst. Pečlivě si uschovejte parkovací lístek, který jste obdrželi u vjezdového stojanu. Budete ho potřebovat při výjezdu z parkoviště. Provozní doba parkoviště je 24h.

Po - Ne 7:00 - 19:00

První započatá hodina

0zdarma
01 month

Druhá započatá hodina

10
10

Třetí a další hodina

30
30

Po - Ne 19:00 - 7:00

Každá započatá hodina

20
201 month

Celonoční stání

80
80

Možnost nočního parkování je pouze v -1. patře.
Upozornění: Mřížová vrata mezi -1. a -2. podzemním patrem se uzavírají v 18.30 hod.

Platbu za parkování je nutné uhradit u jedné ze dvou automatických pokladen, které jsou umístěny na levé straně poblíž výjezdních stojanů. Při platbě postupujte dle návodu umístěného na pokladnách. Při výjezdu lze využít pravého i levého automatického výjezdového stojanu.

Po zaplacení parkovného v automatické pokladně opusťte parkovací prostor OD Dvořák do 15 minut.

Provozovatel parkoviště

City Parking Group s.r.o.
Kontaktní osoba: Lubomír Vacek -  724 204 847